W latarni morskiej...

Moje zdjęcie
boei@onet.pl, Wielkopolskie, Poland
Mama Agnieszki, Karolinki i Roberta.

niedziela, 21 kwietnia 2013

Wyzwanie w Scrappo.

Kochane! Na blogu Scrappo kolejne inspiracje i zarazem wyzwanie.
Scrap, który zrobiłam, upamiętnia urodziny mojej najstarszej córki:)


 
Raz w wios­ce w Ugan­dzie, nieda­leko je­ziora Wik­to­rii, od­wie­dziłem rodzinę mie­szkającą w zag­rodzie składającej się z dwóch chat. Wszys­cy spa­li na podłodze w jed­nej iz­bie pier­wszej cha­ty. W dru­giej, przy­legającej do niej, była kuchnia. Kiedy zo­baczyłem tam sztućce wy­kona­ne z drew­na i trzy og­romne ka­mienie ułożone w kształcie trójkąta i tworzące pa­lenis­ko, od­niosłem wrażenie, że już to gdzieś widziałem.

Po na­myśle, zdałem so­bie sprawę, że w cza­sie stu­diów na uni­wer­sy­tecie, uczyłem się ar­cheolo­gii. Widziałem taką kuchnię na ilus­trac­jach przed­sta­wiających życie ludzi 5 000 lat te­mu. Dla ko­goś, kto egzys­tu­je w ta­kich wa­run­kach, poczu­cie cza­su jest zuełnie in­ne. Po­między ich światem i naszym nie ma wiele wspólne­go. 
Ryszard Kapuściński

5 komentarzy:

 1. Dzięki tym kolorom i motylom jest bardzo wiosenny:)
  pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Ach jaki fajny... a te motyle to skutek wyzwania Rudlis, czy czysty przypadek? Super!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przypadek, Iwonko- a raczej chęć połączenia różnych, ale spójnych kolorystycznie, papierów Bo Bunny;)

   Usuń
 3. Radośnie i - dla mnie - ten papier daje optymistyczny przekaz. Uwielbiam tę kolekcję, a Twój scrap - pokazuje czystą radość chwili, podkreśloną wspaniałymi kolorami.

  OdpowiedzUsuń