W latarni morskiej...

Moje zdjęcie
boei@onet.pl, Wielkopolskie, Poland
Mama Agnieszki, Karolinki i Roberta.

czwartek, 8 października 2015

Szkolnie.

ATC na wymianę w Art Grupie. Szkoła i pisanie ;)

Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. 
 Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. 
Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, 
lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, 
cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach.

Al­bert Ein­stein

poniedziałek, 5 października 2015

Scrap zaległy.

Scrap trochę zmediowany, trochę powyklejany... Zdjęcie z warsztatów Cynki, gdzie tworzyłyśmy prace ze zdjęciem na blejtramie.I jeszcze parę migawek z poznańskiego Craft Party. Przy okazji pozdrawiam wszystkich tam obecnych :)I to by było na tyle ;)